Runboard.com
You're welcome.

runboard.com       Sign up (learn about it) | Sign in (lost password?)

 
pxm Profile
Live feed
Blog
Friends
Miscellaneous info

Head Administrator

Registered: 05-2012
Location: Sweden
Posts: 5
Karma: 0 (+0/-0)
Reply | Quote
Ideas about the Jacky´s Bag of Tricks/Ideer för Jacky´s Bag of Tricks


Here´s the alley to present ideas and project- exchange advice,get contructive critics and to discuss the tune in work. The work will be presented only for the members
of the site Jackys Bag of Tricks for aprovement;
https://sites.google.com/site/jackysbagoftricks/ To become a real Cat of the alley Jacky´s Bag of Tricks and get full acess you must been shown respect the other Cats and to the simple rules of this runboard first./Här är gränden för att presentera nya ideer och projekt - utbyta råd, få konstruktiv kritik och diskutera sången i arbete. Arbetet kommer att presenteras enbart för medlemmarna av siten Jackys Bag of Tricks för erkännande;
https://sites.google.com/site/jackysbagoftricks/
 För att bli en riktig Katt i gränden Jacky´s Bag of Tricks måste du först ha visat respekt för de andra Katterna och för det här runboardéts simpla regler.


Here is a copy of the text on the first sida of that site:

Här är en kopia av texten på första sidan av den sajten:

"Project presentation/Presentation av projekt.
The musical ideas för progressions, heads, solos, rehamonizations, rythms etc. discussed and worked whit at the Rock Jazz Fusion forum http://bjackysbagoftricks.runboard.com/ are meant to be presented here for chosen/invited guests and members.to show, or not to show,their aprovement."


"De musikaliska ideerna för progressioner, heads, solos, reharmonisering, rythmik etc, diskuterade och arbetade med på Rock Jazz Fusion forumet http://bjackysbagoftricks.runboard.com/ är menade att bli presenterade här för utvalda/inbjudna gäster och medlemmar,att visa, eller inte visa, sitt erkännande."


pxm/Jackys Bag of Tricks

Last edited by pxm, 6/5/2012, 1:09 pm


---
pxm/Jackys Bag of Tricks.
5/29/2012, 5:28 am Link to this post Email pxm   PM pxm Blog
 


Add a reply

You are not logged in (login)
Back To Top